web analytics

Solon’un Reformları

Kendisi de bir aristokrat olan Solon halkın yararına reformlar yaparak tarihe geçmiştir.
Kendisi de bir aristokrat olan Solon halkın yararına reformlar yaparak tarihe geçmiştir.

Arkaik Dönem’de Yunan anakarası birbirinden bağımsız şehir devletlerinden oluşuyordu. Yunanlar şehir devletine polis diyorlardı ; bugün kullandığımız “ politika” sözcüğü buradan gelmektedir. Bu şehirler genelde birbirinin rakibi olsalar ve zaman zaman birbirleriyle savaşsalar da , ortak Yunan kimliğini paylaşıyorlardı. ( aynı dil, kültür ve din ) Bu da aralarında güçlü bir bağ kuruyordu. 

[Htab]
[tab title=”Özgür İnsanlar ve Köleler”]

Yunan toplumu iki ana kesimden oluşurdu. Özgür erkekler ( ve onların eşleri ile aileleri ) ve köleler. Köleler yasal hakları olmayan ve özgür kişilere ait olan işçilerdi. Çoğu, sahipleriyle beraber ailenin bir üyesiymiş gibi yaşıyordu, ancak çok nadiren özgürlüklerini kazanabiliyorlardı.

[/tab]
[tab title=”Kim Yönetiyordu ? “]

Yunan şehir devletlerinin çoğu aristokrat denilen zengin toprak sahipleri tarafından yönetilirdi. Bu yönetim şekli “ en önemli insanlar tarafından yönetim “ anlamına gelen “ aristokrasi “ olarak bilinir. Aristokratlar bazen, eğer çok popüler değillerse, kendilerinin yerine yönetim için saygı duyulan, önemli insanları seçiyorlardı. bu ise “ küçük bir grup tarafından yönetilmek anlamına gelen Oligarşi’dir.

[/tab]
[tab title=”Atina Demokrasisi”]

Yunan şehir devletleri içinde en büyüğü ve en önemlisi Attika bölgesindeki Atina Devleti’ydi.

[/tab]
[/Htab]

Polis ya da Kent Devleti  Klasik Çağ’da Yunanistan’da çok sayıda kent devleti vardı. her kent hem bir merkezde yer alıyor hem de etrafı çevrilerek korunuyordu. Çoğu kentin etrafında surlar da vardı. Ayrıca her kentin akropolis denilen yüksek bir kalesi ve bir de pazar yeri olarak kullanılan Agora’sı vardı. Çoğu kent ticaret ve taşımacılık açısından avantajlı olmasından dolayı deniz ya da nehir kıyısında kurulmuştu.
Polis ya da Kent Devleti
Klasik Çağ’da Yunanistan’da çok sayıda kent devleti vardı. her kent hem bir merkezde yer alıyor hem de etrafı çevrilerek korunuyordu. Çoğu kentin etrafında surlar da vardı. Ayrıca her kentin akropolis denilen yüksek bir kalesi ve bir de pazar yeri olarak kullanılan Agora’sı vardı. Çoğu kent ticaret ve taşımacılık açısından avantajlı olmasından dolayı deniz ya da nehir kıyısında kurulmuştu.

Çiftçilik ve Ticaret

Şehir devletleri sürekli olarak artan nüfuslarının ihtiyaçlarını karşılamak için önemli miktarda tahıl, şarap, zeytinyağı, tuzlu balık ve başka ürünlür satın alıyorlardı. Bunları alırken ise karşılığında çanak çömlek, mücevherler ve Akdeniz dünyasının en güzel taşlarını veriyorlardı.

Ticaret etkinlikleri arttıkça tüccarlar ve zanaatçılar zenginleştiler ve aristokrasiye karşı gelmeye başladılar, politikada kendilerine yer talep ettiler. Bu, farklı sosyal gruplar arasında sık sık ayaklanmalara neden oldu.

Tiranlar Devri 

M.Ö. 621’de Atina halkı kendilerini yönetmesi için Drakon adlı bir kişiyi atadılar. Drakon bir dizi çok katı yasayı yürürlğe koydu. Yiyecek çalmak gibi ufak suçlar bile ölümle cezalandırılıyordu. Bunu gibi daha başka fakir halkın karşılaştığı güçlükler içinde şunlar olabiliyordu. Halk soylu kişilerden yüksek faizle ödünç para alırdı. Borçlarını kararlaştırılan tarihte ödeyemiyenler bütün varlıklarını alacaklıya vermek, eşi ve çocuklarıyla birlikte onun kölesi olmak zorundaydı. Bu durum M.Ö. 6. yy kadar sürüp gitti. Bezgin ve çaresiz olan halk, soyluların baskı ve zorbalığından kurtulmak için ölünceye kadar çarpışmaya karar vermişti. Atina, bir iç savaşın, bir ihtilalin eşiğine gelip dayanmıştı. Atina’lıları bu durumdan kurtaracak tek insan vardı. SOLON.

Reformcu Solon

Solon ‘un kendisi de aristokrattı. M.Ö. 594 yılında iktidara geçti. İlk iş olarak eski borç kanunu kaldırdı. Mal ve mülk üzerine konmuş her türlü rehin hakkını hükümsüz ilan etti. Atina’da borçlanma yüzünden köleleştirilmiş herkesi serbest bıraktırdı. İleride de hiç kimse alacak yüzünden bir başkasını köle edinemeyecekti. Devlet, yabancı şehirlere köle olarak satılmış insanları geri aldı ve serbest bıraktı.

About the author: admin

Meslek hayatına devam ediyor. Şu sıralar kitap okumaktan başka bir şey yaptığı yok , Photoshop ve Adobe serisinin programları ile ilgilenmekte ancak anlamıyor.Bilişim dünyasından kopamasa da " bu kadar dijital nereye kadar ağbi ? " diyecek kadar protest bir tavra sahip.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir