web analytics

Roma’ya Kabus Yaşatan Bir Hun Hükümdarı

Her ne kadar çökmüş, çürümüş , siyaset ve savaşlarla zayıflamış olsa da Roma İmparatorluğu yeryüzündeki en büyük güç olmaya devam etmiştir. Sonra Doğudan gelip Orta Macaristan’da yerleşmiş olan bağımsızlığına düşkün Hunlar ortaya çıktı. Eski bir kehanete göre bir adam çıkıp kabileleri birleştirecek ve Roma’nın dünya hakimiyetine meydan okuyacaktı. 

Orta Asya’dan çıkarak büyük bir hızla cihan hâkimiyeti kuran fatihler arasında iki isim Avrupalıların hafızasına kazınmıştır : Attila ve Cengiz Han. Cengiz Han Asya’nın yarısında geçerli kıldığı yasasıyla ve Moğol egemenliği altında serpilip gelişen ticaretle şan kazanmışken, Attila’nın başarıları kısa ömürlü imparatorluğuna pek bir şey katmamıştır. Attila’nın başa geçmesinden önceki dönemde Hunlar Gotları, Vandalları ve diğer Germen kavimleri yerinden edip Kavimler Göçü denilen süreci başlatmışlardı. Bu büyük göçün sonrasında Roma İmparatorluğu’nun batı yarısı yıkılmıştı. Attila, 445 yılı dolaylarında bir kabile konfederasyonunun başına geçmişti. İşte  o andan itibaren Hunlar, Romalıların başına dert olan barbarlar olmaktan çıkarak, onlar için ölümcül bir tehlikeye dönüşmüşlerdi. Ancak 451 yılında Kuzey Fransa’yı istila giriişimi yenilgiyle sonuçlanan Attila iki yıl sonra öldü. İmparatorluğuysa birbiriyle çekişen oğulları tarafından bölüşüldü ve neredeyse kalıcı bir iz bırakmadan yıkılıp gitti. Attila muazzam servetine karşın atalarının sade hayatından şaşmamıştır. Roma ve Bizans kroniklerinde Attila için barbar, yabanıl, vahşi gibi tanımlar kullanılsa da kendi kavmi nezdinde büyük bir savaşçı liderdi ve öldüğünde Türklerin sade törenlerine göre gömülmüştü.

Türk ve Macar dünyalarında bir kahraman, Batı’da ise bir ” umacı ” olarak nam salan Attila’nın kısa ömürlü öyküsünü sayfalarımıza aktarıyoruz.

ATTİLA’NIN GENÇLİĞİ

Attilla, , gençliğinin ilk yıllarını Roma saraylarının seçkin bir misafiri olarak geçiren bir Hun Prensiydi. Volga’dan Ren Nehri kıyılarına kadar geniş bir ülke üzerinde yayılan Türk – Hun İmparatorluğu’ndan birkaç soylu gençle birlikte eğitim amacıyla romaYa gönderilmişti. Genç prens, bu fırsattan yararlanıp Roma’nın iç yönetimini, halkın eğilimini ve devletin bütün zayıf ve kuvvetli yönlerini iyice inceledi. O, kendisini amcası olan Rua’dan sonra Hun’ların hakanı olarak görüyordu. Bu yüzden, öbür prensler gibi Roma’nın göz kamaştırıcı zenginliğine ve gönül çekici eğlencelerine kapılmadı. Boş zamanlarında büyük bir ustalıkla bindiği at üzerinde Roma dolaylarında dolaşıyor, kafasında tasarladığı büyük serüvenni bir gün gerçekleşeceği inancıyla heyecanlanıyordu.

Attila, ünlü Roma İmparatorluğu’nun belirli bir gidişle, gücünü kaybetmekte olduğunu anlamakta gecikmedi. O, bu zengin ülkeyi ele geçirdiği takdirde, düşündüğü ” dünya imparatorluğu”nu kurabilmek için büyük bir adım atmış olacağına inanıyordu. tek tasası, zaman kaybetmeden Hun tahtına sahip olmaktı. Günler böylece akıp giderken ilerde kendisinin zorlu bir düşmanı olacak Roma’lı General Aetius ile de tanıştı. Onun üstünlüklerini olduğu kadar zayıf yönlerini de kavramakta zorluk çekmedi. Orta Asya Türkleri’nden genç Hun Prensi, bütün bu görgü ve bilgilerinden ilerde büyük bir ustalıkla yararlanmasını da bilecekti. Çok geçmeden beklenmedik bir haber, Roma’yı ve bütün Avrupa’yı fırtına hızıyla dolaştı : Hakan rua ölmüştü ( M. S. 434 )

Hun baskısı altına bunalan Avrupa, bunu bir kurtuluş sevinci ile karşıladı. Hakan rua’nın ölüm haberini alan Attila ise imparatorluğun boş tahtına ilerliyordu. İmparatorluk , Hun yasalarına göre kardeşi Muncuk’un iki oğlu arasında ortaklaşa yönetilecekti. böyelce Attila, kardeşi Bleda ile birlikte Hun imparatorluğu’nun başına geçti ( M.S.434 )

büyük planı

plan2

About the author: admin

Meslek hayatına devam ediyor. Şu sıralar kitap okumaktan başka bir şey yaptığı yok , Photoshop ve Adobe serisinin programları ile ilgilenmekte ancak anlamıyor.Bilişim dünyasından kopamasa da " bu kadar dijital nereye kadar ağbi ? " diyecek kadar protest bir tavra sahip.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir