web analytics

Lazlar nereden geldi ?

Lazlar, Kafkasya’nın güney kesiminde yerleşmiş topluluktur. Günümüzde sayıları çok azalmış olup Karadeniz kıyılarımızın doğu tarafında yaşamaktadırlar. Genellikle usta gemicilik , inşaatçılık, fırıncılık ve hallaçlık yaparak geçinirler. 

Lazların köklerinin nereden gelidiğne dair elde kesin ve ayrınıtılı bir bilgi yoktur. Eski Yunan kaynaklarında lazlardan söz edilmez tarihte onlardan ilk olarak Hıristiyanlığın ilk yıllarında bahsedilir. Yaşadıkları bölgeye “Lazika” denilmiştir. 

Lazlar, kafkaslar’da yaşayan başka halkların etkisiyle güneye doğru inmişler, II. yüzyılda Sohumkale’ye (Suhumi) yerleşmişler, daha sonra da Trabzon’un doğu kıyılarına doğru yayılarak bölge halkını kendilerine bağlamışlardır. Bu bakımdan Lazika adının bir çok kabileden meydan agelen bir topluluğun barındığı bölgeye verilen bir ad olduğu sanılır. 

Lazlar, VI. yüzyıldan sonra Hıristiyanlaşmışlar ve Bizans İmparatorluğu’na bağlanmışlardır. Bizanslılar lazları Kafkasya’nın batı geçitlerini kuzeyden gelebilecek göçlere karşı görevlendirmişlerdir. Ne var ki , Bizanslılar’ın ticareti ellerinde bulundurma gayreti, Lazlar arasında huzursuzluk uyandırmıştır. 458 yılılnda şefleri Gobozes, Sasani Hükümdarı II. Yezgird’den yardım istemiştir. 539 – 562 yılları arasında da Lazika, Bizanslılar ile Sasaniler arasında birçok savaşa sahne olmuşsa da , sonunda bu topraklar yine lazların elinde kalmıştır. II. Aleksios Komnenos, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu kurduğu zaman (1204) , lazların topraklarını ele geçirmiştir. Lazlar bu imparatorluk içinde önemli bir unsur olarak yaşamıştır. 

Lazların İslamiyet’i kabul etmesi çok yakın tarihlere rastlar. Fatih Sultan Mehmet, 1461’de Trabzon’u aldıktan sonra , lazlar İslamiyet’le temasa geçmiş zamanla bu yeni dini benimsemişlerdir. Bugün Lazlar çok az sayıda Hopa, Pazar ilçeleri ve çevresinde oturmaktadır. Çoğunluk, 16 Mart 1921 tarihli Türk Rus Antlaşması sonucunda Türkiye’ye yerleşmiş ve Türkleşmiştir. Birinci Dünya SAvaşı’ndan önce emekçi olarak Rusya’ya gider, orada para kazandıktan sonra Türkiye’ye dönerlerdi. kurtuluş Savaşı’nda büyük yararlılık göstermişlerdi. 

Lazca Gürcü dilinin bir benzeri olan Mingreli diline yakın bir dildir, hatta bu dilin bir lehçesi olduğunu ileriye sürenler de vardır. Yazılı edebiyatı olmayan Lazca’da Türkçe kelimeler çoktur. 

Kaynak : Yıllır Boyu Tarih Dergisi, okuyucu mektupları ,Sayı 2, Şubat 1980

Bakınız : http://tr.wikipedia.org/wiki/Lazlar

About the author: admin

Meslek hayatına devam ediyor. Şu sıralar kitap okumaktan başka bir şey yaptığı yok , Photoshop ve Adobe serisinin programları ile ilgilenmekte ancak anlamıyor.Bilişim dünyasından kopamasa da " bu kadar dijital nereye kadar ağbi ? " diyecek kadar protest bir tavra sahip.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir