web analytics

Köprülüler kimdir ?

köprülüKöprülüler, tarihte pek çok devlet adamı yetiştirmiş, geniş bir ailedir. Bu aileden adını tarihte ilk duyuran, ünlü Köprülü Mehmet Paşa’dık ki, bugün Samsun il sınırları içinde bulunan Vezirköprü kasabasındandır. Bu aileden gelen başlıca devlet adamları : 

Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa : 1637’de doğdu. Köprülü Mehmet Paşa’nın oğlu, ve Fazıl Ahmet Paşa’nın kardeşidir. İki sene üç ay kadar sadrazamlıkta bulundu. 1691’de 54 yaşındayken Salankamin Savaşı’nda vuruşurken alnından bir kurşunla vurularak şehit oldu. Vücudu, koynundaki mührü hümayunla birlikte savaş alanında kayboldu. 

Köprülüzade Numan Paşa : İstanbul’da dodu. Köprülü Mehmet Paşa’nın torunu. Fazıl Mustafa Paşa’nın oğludur. Çeşitli valiliklerde bulundu. III. Ahmet tahta çıkınca sadrazamlığa getirildi. 50 yaşında iken Girit’in başlıca şehri Kandiye’de öldü. (1718)

Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa : 16335’te doğdu. Köprülü Mehmet Paşa’nın oğludur. Genç yaşta sadrazam oldu. Avusturya’ya başarılı bir sefer yaptıktan sonra , Girit adasının da fethini sağladı. Lehistan seferine çıkarken Edirne yolunda öldüğü zaman 41 yaşındı. 1676 Köprülü Mehmet Paşa : IV. Mehmet henüz 14 – 15 yaşlarındayken sadrazam oldu. Zorbaları, haydutları, rüşvetçileri yok ederek desiplini sağladı. Devletin iç ve dış itibarını kazandırdı. 1661’de öldü. 

Köprülüzade Abdullah Paşa : Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa’nın küçük oğlu ve Numan Paşa’nın küçük kardeşidir. Çeşitli valiliklerde bulunmuş, 1735’te İran’a açılan savaşta babası gibi vurularak ölmüştür. ‘ 1735 ) 

Amcazade Hüseyin Paşa : Köprülü Mehmet Paşa’nın küçük kardeşi Hasan Ağa’nın oğludur. Hayatının son beş yılında sadrazamlıkta bulunmuştur. Dürüst, akıllı fakat zevkine fazla düşkün olduğu söylenir. 1702’de öldü. 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa : 1634’te doğdu. Köprülüler’le akrabalık ilişkisi yoksa da, babası, Köprülü Mehmet Paşa’nın yakın dostu olduğundan Köprülü’nün çevresinde yetişmiş, onun çocuklarıyla aynı terbiyeyi almıştır. IV. Mehmet zamanında Sadrazamlıkta bulunmuş, başında bulunduğu ordunun II. Viyana Kuşatması’nda sonuç alamaması üzerine Belgrat’ta başı kesilerek idam edilmiştir. ( 1683 ) 

Tanınmış edebiyat tarihçimiz Fuat Köprülü de Köprülüler soyundandır. Ailenin fertlerinin çoğu, İstanbul’da Divanyolu’ndaki caiin bitişiğindeki türbede yatmaktadır. Yanıbaşındaki, bahçe içindeki, kubbeli , eski tarz yapıda, Köprülüler’in yaptırdığı “Köprülü Kütüphanesi”dir ki, İstanbul’da kitaplık olarak yaptırılmış ilk binadır. 

About the author: admin

Meslek hayatına devam ediyor. Şu sıralar kitap okumaktan başka bir şey yaptığı yok , Photoshop ve Adobe serisinin programları ile ilgilenmekte ancak anlamıyor.Bilişim dünyasından kopamasa da " bu kadar dijital nereye kadar ağbi ? " diyecek kadar protest bir tavra sahip.

Related Posts