web analytics

Atatürk ve Camii

Günümüzde Cumhuriyet’e düşman, Atatürk ile barışmayan , laikliğe karşı şerbet içmiş birtakım çevreler akıl almadık iftiralar atarak toplum mühendisliğine oynuyorlar . Hatta yetmiyor, algıda kirliliği yaratmak ve büyütmek için olmadık atraksiyonlara giriyorlar. Özellikle Cumhuriyet’in getirdiği yeniliklere karşı topluma zehirlerini şırınga ederek genç dimağları cumhuriyet, özgürlük ve bağımsızlık fikrinden uzaklaştırarak hem kendilerine hem de topluma ve devletine karşı yabancılaştırıyorlar. Biz de buradan mücadele etme kararını aldık. Onların zehirleri varsa bizim de panzehirimiz var. Virüslere karşı kalkanlarımızı yükseltiyoruz.

Zehir       : Atatürk , 11 Ağustos 1928’de Kallar Camii’ni Almanlara sattı ve Almanlara camiyi yıktırdı. 

Panzehir : Ergani maden bölgesinde bulunan Kallar Camii, İş Bankası ve Deutsche Bank’ın ortak olduğu Ergani Bakır TAŞ’a satıldı ve sonra da yıkıldı. Yıkıldı çünkü cami, zengin bakır, altın ve gümüş içerikli madenin işleyişini aksatmaktaydı. 

Yıkıldı çünkü cami aynı zamanda metruktu. Yani terk edilmişti. 

Satıldı ve bedeli Vakıflara aktarıldı. 

Atatürk’ten sonra ve hatta günümüzdeki cami yıkımlarına değinmeye bile gerek duymadan Osmanlı’da camilerin terk edilmesi ve yıkılması bilinmeyen bir şey değildi. 

İslamiyette cami, dokunulmazlığı olan kutsal bir mekan değildir ; Hıristiyanlık için ise kilisenin sadece binası değil toprağı bile kutsaldır. Nitekim Hıristiyanlığından şüphe edilen kişiler bu kutsal toprağa değil bunun dışındaki toplu mezarlara gömülürler. 

About the author: admin

Meslek hayatına devam ediyor. Şu sıralar kitap okumaktan başka bir şey yaptığı yok , Photoshop ve Adobe serisinin programları ile ilgilenmekte ancak anlamıyor.Bilişim dünyasından kopamasa da " bu kadar dijital nereye kadar ağbi ? " diyecek kadar protest bir tavra sahip.

Related Posts