web analytics

Performans Görevleri

 • SÜMERLER VE ZİGGURATLAR
 • HİTİT UYGARLIĞI
 • MISIR UYGARLIĞI;PİRAMİTLER, MUMYALAMA, FİRAVUNLAR, MISIR TANRILARI…
 • MOĞOLLAR VE CENGİZ HAN
 • BÜYÜK İSKENDER VE HELLENİZM
 • DÜNYANIN ESKİ VE YENİ 7 HARİKASI
 • BURSA’NIN KURULUŞU VE İLKÇAĞ’DA BURSA, BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ
 • KARTACALI HANNİBAL VE PÖN SAVAŞLARI
 • ROMA’DA KOLEZYUM-GLADYATÖRLER VE SPARTACÜS
 • JÜL SEZAR
 • ROMA İMPARATORLUĞUNDA TOPLUMSAL VE SİYASİ YAŞAM
 • ALTIN ELBİSELİ ADAM, OĞUZ KAĞAN DESTANI-VE OĞUZ BOYLARI, ERGENEKON DESTANI,
 • HERODOT TARİHİ
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İBRANİLER
 • YUNAN UYGARLIĞI(SİYASİ, EKONOMİK,ASKERİ,BİLİMSEL,TOPLUMSAL,DİNİ VB. YÖNLERİ)
 • TRUVA KENTİ, TRUVA EFSANELERİ,TRUVA SAVAŞLARI…  (devamı aşağıda linktedir. )
 • Performans Görevleri indiriniz. ( 9.sınıf )

 

 • 10.Sınıflar Tarih Dersi 1.Dönem Performans Görevleri Konuları ( Daha geniş konuları için tıklayınız.)ve ölçeği

  * Tarihi yapılar ve müzeler araştırma ödevi olarak verilebilir.

  * Tarihi yapıların maket çalışması ödev olarak verilebilir.

  *Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan şehirler afiş olarak düzenlenebilir.
  *Fatih Sultan Mehmet dönemi fetihleri tarih şeridi hazırlanması
  *İstanbul’un fethi afiş çalışması
  *Coğrafi keşiflerle ilgili harita çalışması
  *Barbaros Hayrettin Paşa afiş çalışması, Osmanlıda denizcilik konusunda fotoğraflarla sunu hazırlama                                                                                                                                                                  * XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.
  * Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.
  * Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır.
  * Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır.
  * Lonca teşkilatının işleyişiyle ilgili drama yapılır.
  * Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleştirilen (Balkanlar, Anadolu ve denizlerdeki) fetihlerle ilgili harita çalışması yapılır. Fetihlerle ilgili tarih şeridi hazırlanır.                                                                                                   * Coğrafi keşiflere öncülük eden kişilerin hayatları, yaptıkları keşiflerin sebep ve sonuçları araştırılır.
  * Yavuz Sultan Selimle ilgili biyografi çalışması yapılır.
  * Barbaros Hayrettin Paşa’nın biyografisi araştırılır. Kanuni’nin, Barbaros’u huzuruna kabul edişiyle ilgili drama çalışması yapılır.
  * Takiyüddin, Piri Reis, Şerafettin Sabuncuoğlu vb. bilim insanlarının hayatları, eserleri ve bilim dünyasına katkıları araştırılarak “Osmanlı Bilim Dünyası” konulu duvar gazetesi hazırlanır.
  * Taç Mahal’le ilgili araştırma yapılır. Araştırma, görsel materyallerle desteklenerek sunulur.
  * Padişah, kayser, imparator, şah, kral, arşidük, çar, knez, voyvoda, giray vb. terimlerle ilgili araştırma yapılır.
  * Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama.                                                                                                                                                             *Istanbul’un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş, poster, resim hazırlama.

 

       12.SInıf Çağdaş Türkiye ve Dünya Tarihi Dersi 1.Dönem Performans Görevi Konularıdır. ( Tıklayınız.

I.Dünya Savaşı Sonra Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki Topraklarının paylaşılmasının günümüze etkileri.

-Nazizm ve Faşizmin Dünya Tarihine etkileri

-II. Dünya Savaşı Türk Dış Politikası ve savaşın Türkiye’ye etkileri

-II. Dünya Savaşı Sonrası Vietnam, Kore ve Almanya’nın Bölünmesinin Etkileri

-Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası

-Kıbrıs Harekâtı ve sonuçları

-SSCB’nin yıkılması ve sonuçları

-Atom Bombasının kullanılmasının dünya ekonomisine etkisi

-Kore savaşı

-Soğuk savaşın Türkiye’de ki etkileri

-NATO ve Varşova Paktı

–Berlin Buhranından Berlin Duvarının Yıkılmasına

-Yugoslavya’nın parçalanması ve Boşnak-Sırp savaşı

-1990 yılı Bulgaristan’dan yapılan Türk göçü

 -1929 Dünya Ekonomi krizi ve Türkiye’ye etkileri

-Japonya’daki Meiji Restorasyonu

-Basmacı Hareketi

– İsrail’in kuruluşu ve Arap-İsrail savaşları

-Mandacılık ve Ortadoğu’da Manda yönetimlerinin uygulanmasını günümüzdeki çatışmalara etkisi

-Bağlantısızlar Hareketi

-Bireysel Haklar tarihimiz

-İran-Irak savaşı

-1923-1980 yılları arasında Türkiye ekonomisi

-Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri

-Atatürk ve Hatay Sorunu