web analytics

Türk Olmak

Türkler“ Türk Olmak Zordur” başlığı bugünkü yazının ana eksenidir. Özellikle yaşadığımız zamanın tarihi zorlayan realitesi karşısında bu gün Türk’e kefen biçmek isteyen çevrelerin arttığını üzülerek görmekteyiz. İçimizde bu şer cephelerine karşı durmak , onların psikolojik savaş aygıtlarına karşı direnişe geçmek gibi bir vazifemiz var. Bu bağlamda her bir evladımızın düşünsel yapılarını evrensel insanlık değerlerine yöneltmek , onları Ulus olmanın bilinciyle donatarak geleceğe uzanmak gibi bir amacı taşımaktayız. 

Türk Tarihi , Türk Devrimi çekirdek kültür unsurlarımızdan ikisidir ; bunun yanına  Türk coğrafyası ve Türk Kültürünü de eklememiz gerekir. Özellikle coğrafya Türk kültürünü şekillendiren ana eksendir. Bu dört unsurun sebep olduğu zorluklar taşıdığı ağır yükten ileri gelmektedir. 

Türk kültürünün tarih boyu, evrensel düzeyde ürettiği belli başlı büyüklükler ve güzellikler ağağıdaki başlıklar altında toplanabilir : 

 1. Akınlarla, kütlesel göçlerle dünyaya siyasi canlılık getirilmiş, göçmen değerleri yayılmıştır.
 2. Dokuzuncu ve Onbirinci yüzyıllarda evrensel etkinlikte bilimsel odak oluşmasına olanak sağlamıştır. Türk Hümanizması çıkmıştır. 
 3. İslamiyet’in güvenlik ve yayma sorumluluğu XI. yüzyılda üstlenilmiş, İslamiyet Kuzey Afrika’ya , Anadolu’ya, Balkanlar’a  , Kafkasya’ya Rusya’ya zulme,  zora başvurmadan yayılmıştır. 
 4. Bütün dünyaya karşı İslamiyet 9 yüzyıl korunmuş, yayılmış, temsil edilmiştir. 
 5. Selçuklular döneminde Birinci Haçlı Seferi ‘nde ( 8 sefer )  , Osmanlılar döneminde İkinci HAçlı Seferlerinde ( Sırpsındığı 1304  – 1.Kosova 1389  –  Niğbolu  1396 – Varna 1444 , İkinci Kosova 1448 … )  Avrupalılara karşı ;   İmparatorluğun son üç yüz yılında ise Rusya dahil yine Avrupa’ya karşı İslamiyet’i ve Türk topluluğunu üstün askeri özellikler de içeren Türk kültürü korumuştur. 
 6. Batı dünyası Ortaçağ’da Hıristiyanlık adına öldürülen insanların kemiklerinden ‘Kemik Kiliseleri’ inşa ederken, Türk kültürü Mevlanalar, Yunus Emre’ler, Hacı Bektaş Veli’ler… ile Türk tasavvufunu ve Türk hümanizmini yüceltiyordu. 
 7. Avrupa karanlık bir Ortaçağ yaşarken, Türk kültürü Türk topluluklarına evrensel egemenlik, çağcıl değerler sunuyordu. 
 8. Avrupa’da Orta Asya’da, Ortadoğu’da, hindistan’da, Afrika’da , Rusya’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Anadolu’da yüzü aşkın imparatorluk ve devlet kuran Türk kültürü, 16. yüzyılda Fas’tan Çin Seddi’ne , Pasifik’e ; Sibirya’dan Orta Avrupa’dan hindistan göney kıyılarına kadar egemenn bir Türk dünyası yaratmıştır. Sadece 16. yy değil, bütün Ortaçağ’a, ‘ Türk Çağı ‘ ismini vermeyi hak etmiştir .
 9. Çağının uygarlık düzeyinin üstünde Selçuklu imparatorluğu’nu kurmuş, yaşatmıştır.
 10. Batılılar ; Afrika’da , Amerika’da yüz binlerce  milyonlarca yerliyi katleder , bütün mazlum dünyayı sömürürken ; Türk kültürü, her dinden , her milletten insanı bir arada barış içinde yaşatan konusunun tek örneği Osmanlı İmparatorluğu’nu kuruyordu. 
 11. Orta Asya’da Yazılı Anıtlar, Balkanlar’da Drina Köprüsü, Mısır’da Tolonn Camisi , Hindistan’da Tac Mahal arasında ve çevresindeki bölgede binlerce cami, mescit, kervansaray, çeşme, medrese kale , şehir , kışla , kabristan, köprü… aynı kültürün ürünleridir. 
 12. Batı kültürü Faşizmi, Nazizmi, Komünizmi, Emperyalizmi üretir, sadece 20 . yy da 150 milyon insanın ölümüne neden olan savaşlar çıkarırken ; Türk kültürü çağdaş değerleri ve barışı amaçlayan ATATÜRK’ü ve bütün mazlum dünyaya örnek ve öncü olan Türk devrimini üretmiştir. 
 13. 20 .yüzyılın çağcıl değerlerini amaçlayan ve Türk kültürünün bir ürünü olan Türk Devrimi ile , bağımsız egemen ulus-devlet , Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. 

Söz konusu olan , kesin olarak bilinebilen 2000 yıllık bir kültür birikimidir.

 Bu başlık altında toplanılan şeyleri gerçekleştirmek az şey değildir. Şimdi o birileri , batının ajan provokatörleri , liberal görünümlü devlet yıkıcıları bütün bunları görmek istemez. Yaptıkları tek şey yabancı kılıcını Türk’e sallamaktır. Onları buradan egale edip yerlerine gönderiyoruz. Türk devrimine , Türk İnkılabına , Türkiye Cumhuriyeti’ne ilelebet bağlılık yemini ediyoruz. 

Saygılarımızla.

Not : Yazısından dolayı Sayın Suat İlhan ‘a teşekkür ederiz.

About the author: admin

Meslek hayatına devam ediyor. Şu sıralar kitap okumaktan başka bir şey yaptığı yok , Photoshop ve Adobe serisinin programları ile ilgilenmekte ancak anlamıyor.Bilişim dünyasından kopamasa da " bu kadar dijital nereye kadar ağbi ? " diyecek kadar protest bir tavra sahip.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir