web analytics

Öğrencilerde Aranan Teknolojik Yeterlilikter ve ISTE standartları

2020 itibariyle, işlerin yaklaşık % 80’inin teknik yeterlilik getireceği tahmin edilmektedir.Dijital bir toplumda yaşıyoruz . Öğrencilere, dijital ve kelime işlemeden kodlamaya ve sayısal düşünmeye kadar, dijital okuryazarlık becerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacak.

Gelişmiş/gelişmekte olan Batı Avrupa ekonomileri eğtimlerini dijital platforma taşıyarak öğretim programlarını uygulamaya çalışıyorlar. Yeni ekonomi yapısı gereği dijitalleşerek geliyor. Bu süreçte hem öğretmenler hem de öğrenciler olarak kendimizi bun adapte etmemiz gerektiğini uzmanlar söylüyor. Kağıt dünyasında sanal dünyaya geçişin içindeyiz. Dijital sınıflarımızın inşa edilişinde ve kullanımında karşımızda olan öğrencilerimizde oluşturulması gereken özellikler ISTE (The International Society for Technology in Education-ISTE) standartlarında açıklanmıştır. Buna göre öğrencilerden beklenen aşağıdaki bilgi grafiğinde gösterilmiştir.

 

ISTE’nin öğrenciler için yayımladığı standartlar (NETS-S / National Educational Technology Standards-Students), günümüz dijital eğitim ortamlarında sahip olunması gereken yeterlikler çerçevesinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek için gereken standartlardır.

ISTE Ulusal Eğitim Teknolojisi Öğrenci Standartları

1-Yaratıcılık ve yenilikçilik
2-Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme
3-Araştırma ve bilgi akıcılığı
4-İletişim ve işbirliği
5-Teknolojik işlem ve kavramlar
6-Dijital vatandaşlık

9-12 Sınıflar (14-18 Yaş) :  
Teknoloji ve dijital kaynaklara ilişkin, öğrencilerin 9-12. sınıflarda( 14-18 yaş) dahil olabilecekleri
öğrenme etkinliği örnekleri şunlardır:
1. Müfredat içeriğine ilişkin bilgi ve becerileri göstermek için dijital bir öğrenme oyunu
tasarlama, geliştirme ve test etme (1,4)
2. Farklı tarihi dönemler, kültürler ve ülkeleri tanıtan yorumlar ve örnekler içeren çevrimiçi
sanat galerileri oluşturma ve yayınlama(1, 2)
3. Günlük yaşamdaki bir görev için dijital araç ve kaynaklar seçme , bu kaynakların seçiminin
doğruluğunu kaynakların yeterlik ve etkinliğine dayanarak ispatlama (3,6)
4. Eleştirel düşünme süreçlerini uygulamak için müfredata özel simulasyonlar kullanma(1,4)
5. Karmaşık küresel bir sorunu belirleme, sistematik bir araştırma planı geliştirme, yenilikçi ve
kalıcı çözümler sunma (1,2,3,4,)
6. Mevcut ve yeni çıkan teknoloji kaynaklarının yeterlik ve sınırlılıklarını analiz etme ve bu
kaynakların bireysel, sosyal, hayat boyu öğrenme ve kariyer gereksinimlerine karşılık
verebilme potansiyellerini değerlendirme (4,5,6)
7. Erişilebilirlik gereksinimine cevap veren bir websitesi tasarlama(1,5)
8. Kaynakları uygun bir şekilde seçme, edinme ve belirtme yoluyla bilgi ve teknolojiyi
kullanırken yasal ve etik davranışları modelleme (3,5)
9. Dijital araç ve kaynakların uygun ve etik bir şekilde kullanımı konusunda diğer öğrenciler
için kaynak açısından zengin sunumlar oluşturma(1,5)
10. Öğrenme ve verimlilik için kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarma amacıyla donanım,
yazılım ve ağ sistemlerini yapılandırma ve sorun giderme (4,6)

Kaynak : http://www.ahmetpolat.net/iste-nets-ogrenci-standartlari

About the author: admin

Meslek hayatına devam ediyor. Şu sıralar kitap okumaktan başka bir şey yaptığı yok , Photoshop ve Adobe serisinin programları ile ilgilenmekte ancak anlamıyor.Bilişim dünyasından kopamasa da " bu kadar dijital nereye kadar ağbi ? " diyecek kadar protest bir tavra sahip.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir