web analytics

Osmanlı İmparatorluğu

Çıkrıklar Durunca

Sevgili Attilan İlhan ağabeyimizin yıllar önce TRT’nin gerçek TRT olduğu yıllarda ikinci kanalda Cumartesi günleri “Attila İlhan ile Zaman İçinde…

Read More

Modernleşme Sancısı

r. II. Mahmut hayatını borçlu olduğu Alemdar Paşa’ya, Sadrazamlığı vermek zorunda kalır. İdama gönderdiği bir muhalifi, onun hakkında bir kehanette bulunur. “Her Toprak, Her Tohumu Barındırmayacaktır.” Saray çevresi de Alemdar’ı yaşatmayacaktır. Alemdar sonunu görmesine rağmen yolundan dönmez. II. Mahmut’un da kendisini terk etmesiyle kehanet gerçekleşir.”

Read More

Kazıklı Voyvoda

Türkleri kazığa oturtarak öldürmeyi metot haline getirmek suretiyle tarihe geçmiş olan Kazıklı Voyvoda kimdir ?

Read More

Alemdar Vakası

15 Kasım – 18 Kasım 1808 tarihleri arasında Rumeli ayanlarından yenilik yanlısı Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümüne ve yenilik hareketlerinin durmasına yol açan yeniçeri ayaklanmadır. III. Selim’in, Nizamı Cedid adıyla yeni bir asker ocağı kurması başta olmak üzere, giriştiği yenilik hareketlerinin yeniçeriler arasında ve çıkarları zarar gören çevrelerde uyandırdığı tepki , 1807’de Kabakçı Mustafa İsyanı’nın çıkmasına ve III. Selim’in tahttan indirilip yerine IV. Mustafa’nın geçirilmesine yol açtı. Nizam-ı Cedid uygulamasında birinci derecede rol oynamış (sonrada Rusçuk Yaranı diye anılacak olan ) devlet adamlarınnı bir bölümü Rusçuk’taki Alemdar Mustafa Paşa’nın yanına sığındılar ve onu İstanbul üzerine yürümeye razı ettiler.

Read More

Liseliler Belgesel Film çekebilir mi ?

Yardımlaşmayı seven 4 arkadaş Mürsel Alp Paşa belgeselinde buluştu. İki aylık yorucu bir çalışma sonucunda ortaya güzel bir eser çıkarttılar….

Read More